Frása na Seachtaine/Phrase of the Week

Dear Parents,

The following phrases will be taught in school each week throughout the School Year. You might like to practise them at home.

 • Dia duit!Hello!
 • Maith an buachaill Good boy.
 • Maith an cailínGood girl.
 • Dia ‘s Muire duit!Hello!
 • Slán leat!Goodbye!
 • Slán libh!Goodbye! (to more than one person)
 • Tá mé anseo. I am here.
 • Níl sé/sí anseo. He/she is not here.
 • Go raibh maith agat.Thank you.
 • Fáilte romhat! You are welcome!
 • Suigh síos.Sit down.
 • Suífidh mé síos.I will sit down.
 • Suígí síos.Sit down(to more than one person).
 • Seas suas.Stand up.
 • Seasaigí suas.Stand up(to more than one person).
 • Oscail an doras.Open the door.
 • Osclóidh mé an doras.I will open the door.
 • A mhúinteoir, tá sé ró-fhliuch chun dul amach sa chlós. Teacher it is too wet to go out to the yard.
 • Dún an doras.Close the door.
 • Dúnfaidh mé an doras.I will close the door.
 • Tar isteach.Come in.
 • Téigh amach.Go out.
 • Téigí amach.Go out(to more than one person).
 • An bhfuil cead agam dul go dtí an leithreas?May I go to the toilet?
 • An bhfuil cead agam ceapaire a fháil?May I get a sandwich?
 • úllapple
 • óráisteorange
 • A mhúinteoir, ta sé ró-fhuar/ro-shiochmhar, chun dul amachTeacher it is too cold/too frosty to go out
 • Oscail do mhála/do bhosca lóin/ do bhosca criáinOpen your bag/lunchbox/your crayons
 • Osclóidh mé é.I will open it.
 • Más é do thoil é.Please.
 • Nollaig Shona duit.Happy Christmas to you.
 • Déanaigí Líne.Make a line (to more than one person).
 • Siúl amach.Walk out.
 • Siúlfaidh mé amach.I will walk out.
 • Siúlaigí amach.Walk out (to more than one person).
 • Faigh do chathaoir/do chóta/an bosca bruscar.Get your chair/your coat.
 • The binGeobhaidh mé é.I will get it.
 • Cuir ort do chóta.Put on your coat.
 • Cuirfidh mé.I will.
 • Cuir suas do chathaoir.Put up your chair.
 • Cuirfidh mé.I will.
 • Seo duit na h-uimhreacha Marie.Here are the numbers Marie.
 • Rolla leithris Marie, más é do thoil é?May I have a toilet roll Marie?
 • Tuáille láimhe Marie, más e do thoil é?May I have a hand towel Marie?
 • Gallúnach Marie, más é do thoil é?May I have soap Marie?
 • Ar mhaith leat bainne?Would you like milk?
 • Ba mhaith liom bainne.I would like milk.
 • Níor mhaith liom bainne.I would not like milk.
 • Ar mhaith leat ceapaire?Would you like a sandwich?
 • Cé leis é? Who owns it?
 • Is liomsa é.I own it.
 • Ni liomsa é.I don’t own it.
 • An leatsa é?Do you own it?
 • Lás na soilse.Switch on the lights.
 • Lásfaidh mé na soilse.I will switch on the lights.
 • Nigh mé mo lámha.I washed my hands.
 • Thriomaigh me mo lámha.I dried my hands.
 • Conas atá tú?How are you?
 • Tá mé go maith, go raibh maith agat.I am well thank you.
 • Tá mé tinn. I am sick.
 • Tá tinneas cinn orm.I have a headache.
 • Tá scornach thinn agam.I have a sore throat.
 • Obair Mhaith.Good work.
 • Go n-éirí leat. Good luck.
 • Go n-éirí libh.Good luck (to more than one person).